ფულადი სახსრების ინკასაცია

სს ინვესტბანკი გთვაზობთ ფულადი სახსრების საინკასაციო მომსახურებას თბილისის ფარგლებში, ასევე მთელ საქართველოში.

ინვესტბანკის ფულადი სახსრების ინკასაციის სამსახურის მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ფულად გადარიცხვებთან დაკავშირებული რისკები და მნიშვნელოვნად შეამციროთ ფულადი გადარიცხვის დრო.

ტარიფები ფულადი სახსრების საინკასაციო მომსახურებისთვის.

ფულადი სახსრების ინკასაცია თბილისის ფარგლებში 0.2%, მინიმუმ 30 ლარი. ფულადი სახსრების ინკასაცია თბილისის ფარგლებს გარეთ შეთანხმებისამებრ.

ფულადი სახსრების ამკრეფები სერთიფიცირებულნი არიან საქართველოს ეროვნული ბანკის სალარო ოპერაციების განყოფილების მიერ. ჯგუფი აღჭურვილია ყველა საჭირო სპეციალური ინვენტარით. ფულადი სახსრების ამკრეფები რეგულარულად გადიან სასწავლო კურსებს. ფულადი სახსრების ინკასაციისთვის გამოიყენება ბოლო მოდელის ბრონირებული ავტომობილი.