ლარში გადარიცხვა

ტარიფები

გადარიცხვა ლარში 0.05%, მინიმუმ 0.5 ლარი, მაქსიმუმ 200 ლარი. ანგარიშის კრედიტზე ჩაწერა უფასოდ.