სვიფტი

სს ინვესტბანკი იყენებს პროგრამულ უზრუნველყოფას და უნივერსალური გიგანტის, ინდუსტრიის ლიდერის სვიფტის ტექნიკურ ბაზას, უცხოურ ვალუტაში გადახდის თანხების გადარიცხვის და მიღების მიზნებისთვის.

ზემოხსენებული სისტემა ხასიათდება, როგორც ყველაზე უსაფრთხო, საიმედო, და სწრაფი სისტემა. სვიფტი შექმნა 15 ქვეყნის ბანკმა 30 წლის წინ, როდესაც წარმოიქმნა ტელექსის ავტომატიზაციის საკითხი.

ჩვენს ბანკს კავშირი აქვს მის საკორესპონდენტო ბანკებთან სვიფტის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის გაცვლას უმაღლეს დონეზე.

საკომისიო მოსაკრებელი შეადგენს თანხის 0.2%-ს, მინიმუმ 20 აშშ დოლარს / ევროს

სვიფტი