უნივერსალური ბიზნეს სესხი

უძრავი ქონების უზრუნველყოფით თუ გსურთ გაიუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ისარგებლეთ ინვესტბანკის უნივერსალური სესხით!

  • უფრო დაბალ პროცენტში
  • საშეღავათო პერიოდის შესაძლებლობით

ბიზნეს სესხის პირობები შემოსავლის დადასტურების გარეშე

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
სესხის თანხა წარმოდგენილი უზრუნველყოფის სწრაფი სალიკვიდაციო ღირებულების 50%-მდე, მაქსიმუმ 100 000 ლარი (ექვ. აშშ დოლარი, ევრო)
სესხის ვადა 1-12 თვემდე(გენერალური ხელშეკრულების ფარგლებში 5 წლამდე)
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 24%
უზრუნველყოფა ლიკვიდური უძრავი ქონება თბილისში და თბილისის გარეუბანში. სხვა ადგილმდებარეობის მქონე უზრუნველყოფის საგანი განიხილება საკრედიტო კომიტეტზე

ბიზნეს სესხის პირობები შემოსავლის დადასტურების შემთხვევაში

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
სესხის თანხა წარმოდგენილი უზრუნველყოფის სწრაფი სალიკვიდაციო ღირებულების 70%-მდე, მაქსიმუმ 300 000 ლარი (ექვ. აშშ დოლარი, ევრო)
სესხის ვადა 1-36 თვემდე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 18-24%
უზრუნველყოფა ლიკვიდური უძრავი ქონება თბილისში და თბილისის გარეუბანში. სხვა ადგილმდებარეობის მქონე უზრუნველყოფის საგანი განიხილება საკრედიტო კომიტეტზე